Titanic SUPER 3D

Titanic SUPER 3D

100. yılı şerefine 3 boyutlu hale getirilerek vizyona tekrar sokulan Titanic için bir de Super 3 boyut yapmışlar. Özellikle Michael Bay kısmı “bomba”.


Arts Blogs